Den nya tiden är här 61x55 cm     Pris: 15 000
 Enhet      100 x100cm

 

HÄRLIG ÄR JORDEN

Jag sökte dig i kyrkor och katedraler.
Jag hängav mig åt alla världens
religioner och trossatser.
- förgäves.
Jag reste jorden runt efter makt
och ägodelar.
-förgäves.
Jag sökte dig i naturen,
orörd av människohanden
- där fann jag dig,
det förlorade paradisetAktuellt  3. Andra dimensioner 4. I Konstens rike

kollektioner

1. Härlig är jorden 2. Upprop till frihet 5. Landet som icke är 6. Bro över mörka vatten 7. Rosenbro 8. Samexistens 9. Drömmar Länkar Köpinfo HEM

 Härlig är jorden

 105 x 100 cm.

 Ruska   61x55 cm

Pris:  10 000 kr.


 Signaleld    61x55 cm

   Pris:  10 000 Kr

Skogstig   61x55 cm

Pris:   20 000 kr.


Pris

Vår  61x 55 cm  

Pris:  10 000 Kr

Tjärnens öga

 61x55 cm  

Pris:  15 000 kr.